logo
 • Hotline
  1900 9095
 • Cấp cứu 24/7
  0931353997
 • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

  —  10/8/2019 2:58:20 PM

  1. Chức năng

  - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

  2. Nhiệm vụ

  - Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tuyến dưới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

  - Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

  - Xây dựng quy trình xử lý y dụng cụ, xử lý chất thải cho các khoa lâm sàng.

  - Giám sát xử lý chất thải trong toàn bệnh viện.

  - Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế và đồ vải cho toàn bệnh viện và giao đến các khoa lâm sàng.

  - Giám sát môi trường bệnh viện sạch, đẹp.

  - Cùng với phòng vi sinh kiểm tra môi trường các khoa trọng điểm (Phòng mổ, Hồi sức, Sơ sinh, Thụ tinh trong ống nghiệm,…).

  - Định kỳ kiểm tra vi sinh nước rửa tay phẫu thuật viên, nước thải, nước nhà ăn dinh dưỡng.

  - Khoa được trang bị đủ phương tiện, lập kế hoạch cung ứng đầy đủ dụng cụ và đồ vải cho phẫu thuật. Giữ gìn tài sản, dụng cụ, đồ vải hóa chất để hoàn thành nhiệm vụ.

  3. Định hướng phát triển

  - Thành lập đơn vị tiệt khuẩn tập trung.

  - Cung cấp tất cả các bộ dụng cụ chuẩn trong các quy trình chăm sóc.

  - Thực hiện nghiêm túc thông tư 18/09/2009 TT- BYT ngày 14/02/2009 của Bộ y tế.

  - Xây dựng các quy trình, bảng kiểm tra phục vụ cho công tác Kiễm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

  - Quản lý theo bộ, tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

   

  Tin bài cùng sự kiện