logo
 • Hotline
  1900 9095
 • Cấp cứu 24/7
  0931353997
 • Khoa Lao hô hấp

  —  7/13/2017 10:30:59 AM

  Trưởng khoa:

  BSCKI. Nguyễn Văn Tú

  Phó trưởng khoa:

  BSCKI. Phạm Văn Thắng

      

  Chức năng nhiệm vụ

  1. Chức năng

  Khám chữa bệnh

  Đào tạo

  - Nghiên cứu

  2. Nhiệm vụ:

  Chẩn đoán điều trị bệnh nhân lao ngoài phổi, lao ngoài phổi / HIV với 60 giường bệnh.

  Là nơi thực tập của các đối tượng sinh viên đại học cũng như sau đại học của trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, của trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc Bệnh viện

  Tham gia giảng dạy lâm sàng cho điều dưỡng, sinh viên, học viên sau đại học

  Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

  Tham gia công tác chỉ đạo tuyến

  Công tác chuyên môn

  Thực hiện các thủ thuật để chẩn đoán và điều trị

  Chăm sóc và điều trị bệnh nhân

  Thực hiện công tác chuyên môn 24/ 24 giờ

  Công tác nghiên cứu khoa học

  Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật, thuốc mới phục vụ chẩn đoán và điều trị

  Tổng kết báo cáo kết quả của công tác khám chữa bệnh theo định kỳ

  Công tác đào tạo

  Tham gia công tác đào tạo lại tại tuyến

  Đào tạo lâm sàng cho các đối tượng điều dưỡng

  Công tác chỉ đạo tuyến

  Tham gia công tác 1816

  Tin bài cùng sự kiện