logo
 • Hotline
  1900 9095
 • Cấp cứu 24/7
  0931353997
 • Phòng Công tác xã hội

  —  8/15/2017 8:34:01 AM

  Trưởng phòng:

  CN. Vũ Thị Lan

  1. Chức năng
      Phòng Công tác xã hội là cầu nối giữa thầy thuốc, người bệnh và người nhà người bệnh có chức năng cung cấp các dịch vụ về công tác xã hội. Thống nhất quản lý các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện.

  2. Nhiệm vụ
       - Các hoạt động trợ giúp người bệnh, người nhà người bệnh và thầy thuốc, nhân viên y tế giải quyết các vấn đề xã hội và tâm lý.
       - Tham mưu cho Giám đốc và các khoa (phòng), đơn vị trong bệnh viện giải quyết các xung đột phát sinh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh giữa người bệnh, người nhà người bệnh với thầy thuốc và nhân viên y tế của bệnh viện cũng như sự cố truyền thông.
       - Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và các hoạt động của bệnh viện với xã hội và cộng đồng.
       - Tổ chức các hoạt động vận động sự tham gia, ủng hộ cả vật chất và tinh thần từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để giúp đỡ người bệnh.
       - Làm đầu mối trong quan hệ với người bệnh, cá nhân, tổ chức và các cơ quan truyền thông.

  Tin bài cùng sự kiện