logo
 • Hotline
  1900 9095
 • Cấp cứu 24/7
  0931353997
 • Danh sách 65 kết quả xét nghiệm liên thông tại 38 bệnh viện tuyến Trung ương

  —  2/1/2018 9:56:29 AM

  Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm theo quyết định số 3148/QD-BYT ngày 7/7/2017:

   

  Người dân đến xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương

  STT

  MÃ TT43

  Danh mục kỹ thuật xét nghiệm

  Thời gian tối đa

  Ghi chú/ căn cứ

     

  HUYẾT HỌC

     

  1

  43.22.1

  Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷlệ Prothrombin) bằng máy tựđộng

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  2

  43.22.5

  Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  3

  43.22.8

  Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  4

  43.22.13

  Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tốI), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máytựđộng

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  5

  43.22.84

  Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh (UIBC)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  6

  43.22.85

  Định lượng Transferin receptor hòa tan (TFR)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  7

  43 22.87

  Độbão hòa Transferin

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  8

  43.22.97

  Định lượng Free kappa huyết thanh

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  9

  43.22.98

  Định lượng Free lambda huyết thanh

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  10

  43.22.99

  Định lượng Free kappa niêu

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  11

  43.22.100

  Định lượng Free lambda niệu

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  12

  43.22.121

  Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  13

  43.22.122

  Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động)

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  14

  43.22.125

  Huyết đồ (bằng máy đếm laser)

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  15

  43.22.135

  Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser)

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  16

  43.22.143

  Máu lắng (bằng máy tự động)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  17

  43.22.260

  Sàng lọc kháng thểbất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  18

  43.22.261

  Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  19

  43.22.302

  Nghiệm phápCoombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  20

  43.22.303

  Nghiệm pháp Coombs trục tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  21

  43.22.306

  Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  22

  43.22.307

  Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

  5 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

     

  HÓA SINH

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  1

  43.23.3

  Định lượng Acid Uric

  7 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  2

  43.23.7

  Định lượng Albumin

  3 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  3

  43.23.9

  Đo hoạt độALP (Alkalin Phosphatase)

  1ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  4

  43.23.19

  Đo hoạt độALT (GPT)

  3 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  5

  43.23.20

  Đo hoạt độAST (GOT)

  3 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  6

  43.23.25

  Định lượng Bilirubin trựctiếp

  1 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  7

  43.23.27

  Định lượng Bilirubin toàn phần

  1 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  8

  43.23.29

  Định lượng Calci toàn phần

  1 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  9

  4323 30

  Định lượng Calci ion hóa

  1 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  10

  43.23.41

  Định lượng Cholesterol toàn phần

  7 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  11

  43.23.47

  Định lượng Cystatine C

  1 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  12

  43.23.51

  Định lượng Creatinin

  1 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  13

  43.23.83

  Định lượng HbA1c

  60 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  14

  43.23.84

  Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol)

  7 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  15

  43.23.112

  Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol)

  7 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  16

  43.23.189

  Định lượng MAU (Micro Albumin Urine)

  1 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  17

  43.23.205

  Định lượng Ure

  1 ngày

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

     

  VI SINH

     

  1

  43.24.3

  Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  2

  43.24.4

  Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  3

  43.24.5

  Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  4

  43.24.6

  Vi khuẩn kháng thuốc định tính

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  5

  43.24.7

  Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  6

  43.24.8

  Vi khuẩn kháng thuốc Định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh)

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  7

  43.24 9

  Vi khuẩn kháng sinh phối hợp

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  8

  43.24.17

  AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  9

  43.24.18

  AFB trựctiếp nhuộm huỳnh quang

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  10

  43.24.19

  Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  11

  43.2420

  Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trườngđặc

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  12

  43.24.21

  Mycobacterium tuberculosis Mantoux

  1 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  13

  43.24.22

  Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường đặc

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  14

  43.24.23

  Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường lỏng

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  15

  43 24.24

  Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 2 môi trường đặc

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  16

  43.24.25

  Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 2 môi trường lỏng

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  17

  43.24.26

  Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc PZA môi trường lỏng

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  18

  43 2428

  Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  19

  43.24.29

  Mycobacterium tuberculosis đa kháng LPA

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  20

  43.24.30

  Mycobacterium tuberculosis siêu kháng LPA

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

  21

  43.24.45

  Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc

  1 ngày

  Có giá trị trong 1 ngày

  22

  43.24.50

  Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  23

  43.24.57

  Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh và kháng thuốc

  1 ngày

  Có giátrị trong 1 ngày

  24

  43.24.75

  Helicobacter pylori nuôi cấy, định danh và kháng thuốc

  2 ngày

  Có giá trị trong 2 ngày

  25

  43.24.175

  HIV khẳng định (*)

   

  Tuân thủ theo các quy định về xét nghiệm HIV

  26

   

  Mycobacterium tuberculosis QuantiFERON (IGRA)

   

  Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.


  Bệnh viện Mắt Trung ương; Bệnh viện phổi Trung ương; Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương,  Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Nội tiết Trung ương,  Bệnh viện K, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương,  Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện E, Bệnh viện Việt Đức,   Bệnh viện Phụ sản Trung ương,  Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương,  Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

  38 bệnh viện Trung ương thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm từ 1/8 gồm:

  Tiếp đó là các bệnh viện: Bệnh viện 71 Trung ương Thanh Hóa, Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Trung ương, Bệnh viện 74 Trung ương Phúc Yên – Vĩnh Phúc, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí,  Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập – Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới, Bệnh viện trường Đại học Y Huế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế,  Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM,  Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM, Bệnh viện Thống Nhất,  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

  Thế Công

  Tin bài cùng sự kiện