Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Phòng Công nghệ Thông tin

Phó trưởng phòng

Lê Thanh Hoàng

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng:
– Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc bệnh viện về công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi lĩnh vực hoạt động của bệnh viện.
– Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc bệnh viện quản lý, tổ chức về công tác truyền thông, các hoạt động quảng bá thương hiệu, quan hệ công chúng của bệnh viện; Quản trị website của Bệnh viện; Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, video… của Bệnh viện.
Nhiệm vụ:
– Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT của Bệnh viện và đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin theo đúng các quy định hiện hành.
– Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các khoa, phòng, bộ phận có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động ứng dụng CNTT đã được Giám đốc bệnh viện ban hành.
– Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT trong Bệnh viện theo phê duyệt của Giám đốc.
– Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT. Triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan đến CNTT toàn viện.
– Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị CNTT và phần mềm trong bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
– Cung ứng đầy đủ, tổ chức thiết kế, lắp đặt thiết bị CNTT và phần mềm theo kế hoạch được phê duyệt.
– Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị;
– Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc.
– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan;
– Tham mưu, chịu trách nhiệm trong việc chuyển tải dữ liệu thanh quyết toán BHYT giữa Bệnh viện với Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan theo quy định của Bảo hiểm Xã hội và các quy định của Pháp luật hiện hành.
– Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của bệnh viện. Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của Bệnh viện và cấp trên.
– Đầu mối thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết, trao đổi trong và ngoài nước liên quan tới nghiên cứu, ứng dụng CNTT và truyền thông thuộc nhiệm vụ của Bệnh viện theo quy định.
– Hướng dẫn, đào tạo và đào tạo lại nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị;
– Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điện tử. Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website, facebook của Bệnh viện.
– Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Bệnh viện trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài truyền hình, website bệnh viện…)
– Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; Quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;
– Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bệnh viện giao.

02373208018
Liên hệ