Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Phòng ĐT – NCKH & CĐT

BSCKII. Nguyễn Văn Hiệu

Trưởng phòng

BSCKII. Nguyễn Văn Hiệu

BSCKI. Hoàng Trọng Mẫn

Phó Trưởng phòng

BSCKI. Hoàng Trọng Mẫn

Chức năng và nhiệm vụ

Giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến của bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến với các đơn vị trong và ngoài bệnh viện.

02373208018
Liên hệ