Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Phòng Hành chính Quản trị

ThS. Vũ Thị Lan

Trưởng phòng

ThS. Vũ Thị Lan

CN. Lê Đức Thanh

Phó trưởng phòng

CN. Lê Đức Thanh

Tập thể Phòng HCQT

Chức năng và nhiệm vụ

* Chức năng:

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

* Nhiệm vụ:

– Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

– Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện.

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa, Phòng trong bệnh viện.

– Quản lýnhà cửa, kho hàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

– Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác theo quy định.

– Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch, duy tu bảo dưỡng cácmáy thông dụng theo kế hoạch.

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cung ứng điện.

– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện.

– Đảm bảo công tác an ninh trật tư chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện.

– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.

– Định kỳ bao cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lí vật tư tiêu hao ở các Khoa, Phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỉ luật.

02373208018
Liên hệ