Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Phòng Điều dưỡng

CN. Doãn Thị Hương

Trưởng phòng

CN. Doãn Thị Hương

CN. Hoàng Thị Thuận

Phó phòng

CN. Hoàng Thị Thuận

Tập thể Phòng Điều dưỡng

Chức năng và nhiệm vụ

– Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong Bệnh viện trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

– Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

– Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

– Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, kĩ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kĩ thuật chuyên môn;

– Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh.

– Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

– Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng, kĩ thuật viên, hộ lý và y công;

– Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong Bệnh viện;

– Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kĩ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức,chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên, tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kĩ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

– Hàng năm phối hợp tổ chức Hội thi Điều dưỡng Kĩ thuật viên giỏi và Hội thi Điều dưỡng – Kĩ thuật viên trưởng khoa giỏi.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến; Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

02373208018
Liên hệ