Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Phòng Quản lý Chất lượng

BSCKI. Lê Hữu Tân

Trưởng phòng

DSCKI. Lê Hữu Tân

Phó Trưởng phòng

CN. Nguyễn Thanh Tuấn

Chức năng và nhiệm vụ

1. Thông tin chung:

– Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện thành lập ngày 06 tháng 9 năm 1016

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

– Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện

– Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh viện

– Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện

– Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh

– Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế

– Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện

– Đánh giá chất lượng bệnh viện

b. Nhiệm vụ

– Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

– Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

– Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

– Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

– Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

– Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

– Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

– Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

– Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

– Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3. Nhân sự: Tổng số nhân viên: 05 CBNV

4. Khen thưởng:

– Hàng năm đều được Giám đốc bệnh viện, Ban chấp hành Công đoàn tặng Giấy khen

5. Định hướng phát triển:

– Xây dựng phòng QLCL trở thành tập thể vững mạnh, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong tình hình mới.

02373208018
Liên hệ