Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Phòng Kế hoạch tổng hợp

BSCKII. Lê Duy Trung

Trưởng phòng

BSCKII. Lê Duy Trung

BSCKII. Hoàng Văn Ngọc

Phó Trưởng phòng

Tập thể Phòng KHTH

Chức năng và nhiệm vụ

* Chức năng

– Phòng KHTH là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các Khoa Phòng

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

* Nhiệm vụ:

– Hướng dẫn các Khoa Phòng lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

– Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện.

– Phối hợp tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện, tuyến dưới và các trường.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các Khoa Phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện và các cơ quan có liên quan.

– Phối hợp tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án.

– Tổ chức công tác thường trực toàn viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật bệnh viện.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo cấp trên.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác.

– Tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng lao động học tập trong nước và ở nước ngoài.

02373208018
Liên hệ