Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Khoa Cấp cứu

Q. Trưởng khoa

BSCKII. Nguyễn Văn Thuyền

BSCKII. Lâm Quang Hùng

Phó Trưởng khoa

BSCKII. Lâm Quang Hùng

Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng
– Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện;

– Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép;

– Tổ chức làm việc theo ca đối với điều dưỡng Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện;

– Tổ chức dây chuyền cấp cứu cùng với khoa Hồi sức tích cực hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện;

– Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng;

– Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.

2. Nhiệm vụ
– Là tuyến cuối cùng tiếp nhận và xử trí những người bệnh vào cấp cứu hoặc người bệnh vượt quá khả năng điều trị từ tuyến dưới chuyển đến thuộc chuyên ngành Lao và bệnh phổi;

– Phối hợp cùng khoa hồi sức tích cực trong điều trị người bệnh cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu;

– Phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm đào tạo tổ chức đào tạo đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng.

02373208018
Liên hệ