Đ/c Lê Xuân Hanh - Bí thư Đảng ủy Đ/c Lê Xuân Sánh - Phó Bí thư Đảng ủy Đ/c Lê Trần Hùng - Ủy viên BCH Đ/c Lê Quốc...