Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Công đoàn Bệnh viện tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện 71 TW

Thực hiện kế hoạch số 599/KH-BV71 TW ngày 26/7/2023, quyết định số 740/QĐ-BV71TW ngày 18/9/2023, Công đoàn bệnh viện phối hợp với khoa KSNK tổ chức lớp Huấn luyện An toàn, Vệ sinh Lao động năm 2023 cho CBVC và người lao động trong 2 ngày19-20/09/2023.

Công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cơ sở. Hiểu rõ được tầm quan trọng của vấn đề này, hàng năm lãnh đạo Bệnh viện 71 Trung ương chỉ đạo cho Công đoàn, khoa KSNK phối hợp với các thầy tại Viện Khoa học, An toàn và Vệ sinh Lao động về tập huấn cho cán bộ viên chức và người lao động tại Bệnh viện. Đến dự và khai mạc có BSCKII. Lê Ngọc Trường- Phó giám đốc Bệnh viện, TTUT. BSCKII: Lê Duy Hưng- Chủ tịch CĐ Bệnh viện, đồng chí Lê Chí Cường trưởng khoa KSNK.

Công tác tổ chức tại lớp tập huấn

Tại lớp huấn luyện, các học viên được tìm hiểu, tiếp thu nhiều nội dung quan trọng của Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại cơ sở, phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ, kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động, văn hóa an toàn trong ngành y tế; Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Hướng dẫn vận hành thang máy tại Bệnh viện, hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị áp lực tại các cơ sở y tế… Qua lớp huấn luyện, giúp cho CBCNV của bệnh viện nâng cao nhận thức về các nội dung này, để vận dụng hiệu quả công tác ATVSLĐ tại Cơ quan.

Trong thời gian tới, công đoàn bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, chế độ bảo hộ lao động, kiến thức ATVSLĐ; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, ATVSV và người lao động; hướng dẫn các công đoàn bộ phận, triển khai kế hoạch và tự kiểm tra công tác ATVSLĐ; Ban hành Nội quy lao động, quy trình sản xuất, trang bị đầy đủ biện pháp làm việc an toàn; đồng thời phối hợp với chính quyền, tổ chức kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân vi phạm.

                                                                                                                        Chủ tịch CĐBV

                                                                                                       TTUT.BSCKII:Lê Duy Hưng

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam           Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất phục vụ công tác...

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các tổ chức, đon vị đủ điều kiện thẳm định giá, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế. Căn cứ vào Quyết định số: 1270/QĐ-BYT ngày 15/05/2024 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt...

0 Lời bình

Bài viết khác:

02373208018
Liên hệ