Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Hoạt động kiểm tra, giám sát thường kỳ của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Bệnh viện 71 Trung ương

Thực hiện Kế hoạch công tác Ủy ban Kiểm tra (UBKT) năm 2023, từ ngày 05 tháng 7 đến ngày 06 tháng 7 năm 2023, UBKT Công đoàn Bệnh viện 71 Trung ương đã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2023 tại 24 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, gồm: Khoa Nhi, khoa Khám bệnh, khoa Dược, khoa GMHS, CĐHA, khoa YHCT-PHCN, khoa Ung bướu, khoa KSNK, khoa HSTC, khoa CC, khoa SH-HH, khoa Ngoại, khoa Lao LLVT, khoa LCK, khoa vi sinh, khối Phòng Chức năng, khoa Hô hấp, phòng TCKT-DD, khoa Nội tổng hợp, khoa điều trị theo Yêu Cầu, khoa Lao hô hấp, phòng VTYT-CNTT, phòng HCQT, phòng TCCB-BV.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy hầu hết các CĐCS đều thực hiện tốt công tác trích nộp kinh phí Công đoàn. Việc trích chuyển kinh phí CĐCS được thực hiện kịp thời đã tạo sự chủ động về tài chính cho CĐCS. CĐCS thực hiện chi tiêu cơ bản đảm bảo quy định về thủ tục tài chính Công đoàn; việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ốm đau được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Cũng từ kết quả kiểm tra, giám sát, cho thấy hoạt động Công đoàn đã được Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận quan tâm nhiều hơn, thực hiện đúng theo các quy định như: công tác quản lý văn bản, thông tin báo cáo, việc sử dụng tài chính Công đoàn, việc phân công nhiệm vụ, xây dựng các quy chế hoạt động theo đúng quy định đã được thực hiện nghiêm túc.

Việc chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; các cấp Công đoàn nắm chắc hơn tình hình thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở; nắm thực tế đời sống, lao động, việc làm, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; từ đó kịp thời kiến nghị, BCH Công đoàn Bệnh viện có biện pháp thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của Đảng và Nhà nước. Việc giải quyết chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động được các đồng chí trong BCH Công đoàn các khoa, phòng quan tâm thực hiện tốt hơn; người lao động ngày càng đi vào nề nếp. Sự nỗ lực của các Công đoàn bộ phận trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thực sự là nhân tố tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần nâng cao chất lượng thực thi pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công đoàn khoa Nhi

Trong thời gian tới, Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cần thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các Công đoàn khoa, phòng. Tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức đúng và thống nhất về công tác kiểm tra của công đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ công đoàn nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các CĐ bộ phận còn nhiều hạn chế, vướng mắc cần giải quyết…Qua đó giúp các Công đoàn khoa, phòng phối hợp và thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nữa chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động với mục tiêu đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho người lao động./.

Lê Duy Hưng

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam           Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất phục vụ công tác...

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các tổ chức, đon vị đủ điều kiện thẳm định giá, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế. Căn cứ vào Quyết định số: 1270/QĐ-BYT ngày 15/05/2024 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt...

0 Lời bình

Bài viết khác:

02373208018
Liên hệ