Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2024

Trong hai ngày 21 và ngày 22/3/2024, Hội đồng khoa học Bệnh viện 71 Trung ương đã tổ chức Hội nghị duyệt 30 đề tài NCKH cấp cơ sở. Hoạt động đánh giá, xét duyệt đề cương đề tài NCKH đã trở thành hoạt động thường quy của Hội đồng khoa học Bệnh viện 71 Trung ương.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm/cộng sự đề tài báo cáo tóm tắt tính cấp thiết, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và dự tính kết quả nghiên cứu. Qua đó, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét cụ thể, chi tiết và đóng góp ý kiến thiết thực cho từng đề tài. Hầu hết nội dung các đề tài NCKH đã bám sát nhu cầu thực tế về chuyên môn, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, đạt những yêu cầu cơ bản của một đề tài NCKH cấp cơ sở. Bên cạnh đó, Hội đồng đề nghị các nhóm nghiên cứu nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để bản đề cương đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức để đề tài đạt hiệu quả cao./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ DUYỆT ĐỀ CƯỜNG ĐỀ TÀI NCKH

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam           Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất phục vụ công tác...

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các tổ chức, đon vị đủ điều kiện thẳm định giá, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế. Căn cứ vào Quyết định số: 1270/QĐ-BYT ngày 15/05/2024 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt...

0 Lời bình

Bài viết khác:

02373208018
Liên hệ