Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

QUYẾT ĐỊNH (V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, ốp tường nhà điều trị bệnh nhân theo yêu cầu A6+ A7 Bệnh viện 71 Trung ương)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 71 TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ nghị định so 24/NĐ- CP ngày 27/2/2024 Quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ thông tư sổ 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tô chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Căn cứ thông tư số 68/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

Căn cứ Quyết định sổ 4789/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế về việc: Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2024 cho Bệnh viện 71 Trung ương;

Căn cứ vào kể hoạch tông thể công tác và dự toán kỉnh phí năm 2024 của phòng Hành chính quản trị:

Căn cứ tờ trình Số335 /TT- P.HCQT ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Phòng hành chính quản trị về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu\ sủa chữa, ốp tường nhà điều trị bệnh nhân Theo Yêu cầu A6 + A7 Bệnh viện 71 Trung ương:

Căn cứ Báo cáo thấm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 17 tháng 4 năm 2024 của tổ thẩm định Bệnh viện 71 Trung Ương.

Theo đề nghị của trưởng phòng Hành chính quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Sửa chữa, ốp tường nhà điều trị bệnh nhân Theo Yêu cầu A6 + A7 Bệnh viện 71 Trung ương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Hành chính quản trị, Phòng Kế toán và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, phòng HCQT, phòng TCKT, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN VÀ KHAI MẠC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “CÁN BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN 71 TRUNG ƯƠNG ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”

TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN VÀ KHAI MẠC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “CÁN BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN 71 TRUNG ƯƠNG ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”

Chiều ngày 10/6/2024, Bệnh viện 71 Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng, Ban chấp hành Công đoàn đã trao 5 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khai mạc cuộc thi trực tuyến “Cán bộ y tế Bệnh viện 71 Trung ương thay đổi...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/Cửa hàng           Bệnh viện 71 TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu mua vật tư tiêu hao phục vụ chuyên môn với nội...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam           Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất phục vụ công tác...

0 Lời bình

Bài viết khác:

02373208018
Liên hệ