Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Thư mời báo giá

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch thẩm định giá 02 gói thầu Mua sắm Vật tư y tế tiêu hao; Hóa chất sinh phẩm năm 2023 – 2024 tại Bệnh viện 71 Trung ương

Thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư y tế tiêu hao; hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện 71 Trung ương.

Bệnh viện 71 Trung ương đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ thẩm định giá 02 gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao; hóa chất sinh phẩm cụ thể như sau:

Tên tài sản thẩm định giá:

  1. Gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao
  2. Gói thầu mua sắm hóa chất sinh phẩm

Danh mục chi tiết kèm theo:

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam           Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất phục vụ công tác...

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các tổ chức, đon vị đủ điều kiện thẳm định giá, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế. Căn cứ vào Quyết định số: 1270/QĐ-BYT ngày 15/05/2024 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt...

0 Lời bình

Bài viết khác:

02373208018
Liên hệ