Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty, tô chức, đơn vị có năng lực

Căn cứ Quyết định số: 4174/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt dự án Xây dựng, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện 71 Trung ương;

Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu thuê thẩm tra lập cấu hình thông số kỹ thuật và dự toán chi tiết cho các trang thiết bị thuộc đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương gia đoạn 2021-2025 (vốn ngành y tế-dân số-gia đình). Trân trọng mời quý đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tham gia gửi báo giá theo nội dung trên.

Thông tin của đon vị yêu cầu báo giá

  1.      Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 71 Trung ương; phố Phú Quý, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa
  2.      Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  3.     Ông Nguyễn Đức Tài -‘Trưởng phòng VT-TTBYT
  4.     Địa chỉ Email: Phongketoanbv71@gmail.com
  5.    Số điện thoại liên hệ: 0949154698
  6. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  7. Bản cứng: Phòng VT-TTBYT – Bệnh viện 71 Trung ương

Địa chỉ: phố Phú Quý, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa

File mềm (Scan) địa chỉ email: Phongketoanbv71@gmail.com

Thời gian nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam           Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất phục vụ công tác...

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các tổ chức, đon vị đủ điều kiện thẳm định giá, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế. Căn cứ vào Quyết định số: 1270/QĐ-BYT ngày 15/05/2024 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt...

0 Lời bình

Bài viết khác:

02373208018
Liên hệ