Hotline: 02373.208.018

Bộ Y Tế: 1900.9095

benhvien71tw@gmail.com

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

THƯ MỜI: THẨM ĐỊNH GIÁ, THẨM TRA CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các tổ chức, đon vị đủ điều kiện thẳm định giá, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế.

Căn cứ vào Quyết định số: 1270/QĐ-BYT ngày 15/05/2024 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (đợt 2) năm 2024 thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 ( Vốn ngành y tế – dân số – gia đình). Dự án: Xây dựng, nâng cấp và mua sắm thiết bị tại Bệnh viện 71 Trung ương. (Có Quyết định đính kèm).

Bệnh viện kính mời các Tổ chức có chức năng thẩm định giá, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế, có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm gửi hồ sơ năng lực đến Bệnh viện 71 Trung ương.

1/. Giá gói thầu đưọc phê duyệt:

  • –       TV.05/2024: Tư vấn thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật TTBYT: 31.000.000 đồng. (có danh mục, cấu hình, giá dự toán các TTBYT đính kèm)
  • –        TV.06/2024: Tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế: 51.369.000 đồng

2/. Hồ SO’ năng lực bao gồm:

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào phí dịch vụ thẩm định giá; phí thẩm tra cấu hinh các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 3/. Thòi gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

  • –        Thời gian: Trước 16 giờ 00 phút, ngày 23/5/2023 (05 ngày làm việc).
  • –        Địa chỉ: Phòng VT-TTBYT- Bệnh viện 71 Trung ương, phố Phú Quý, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
  • thẩm định giá, thẩm tra cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế./.

Bệnh viện 71 Trung ương rất mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức, đơn vị.

TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN VÀ KHAI MẠC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “CÁN BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN 71 TRUNG ƯƠNG ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”

TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN VÀ KHAI MẠC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “CÁN BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN 71 TRUNG ƯƠNG ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH”

Chiều ngày 10/6/2024, Bệnh viện 71 Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng, Ban chấp hành Công đoàn đã trao 5 suất quà cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khai mạc cuộc thi trực tuyến “Cán bộ y tế Bệnh viện 71 Trung ương thay đổi...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty/Cửa hàng           Bệnh viện 71 TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu mua vật tư tiêu hao phục vụ chuyên môn với nội...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam           Bệnh viện 71 Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng hóa chất phục vụ công tác...

0 Lời bình

Bài viết khác:

02373208018
Liên hệ